Sodeco BNR4 Sodeco BNR3

MEI BNR (Banknote Recycler), to akceptor banknotów z funkcją wydawania reszty. Został on zaprojektowany od podstaw w taki sposób, żeby zapewnić operatorom możliwość obsługi gotówkowej w zautomatyzowanym bezpiecznym systemie, a także  zapewnić im opłacalność inwestycji.
MEI-BNR-4-21 MEI-BNR-3-11

Materiály ke stažení:Ikona PDFUlotka BNR4 EN Ikona PDFUlotka BNR3 EN


Akceptor banknotów MEI BNR (Banknote Recycler) obsługuje cztery nominały banknotów i wyposażony jest w bezpieczne kasety.  Posiada on modułową konstrukcję, dzięki czemu można go stosować w kasach samoobsługowych, kioskach płatniczych, restauracjach szybkiej obsługi, a także bankomatach. Stosowanie tego urządzenia przynosi duży zysk dzięki obniżce przepływów gotówki, zmniejszeniu ryzyka kradzieży, obniżeniu kosztów obsługi, a także przechowywania gotówki.
  • BNR przyjmuje gotówkę od klienta, rozpoznaje przyjmowane banknoty i sortuje je do czterech niezależnych dyspenserów.
  • Zastosowanie czterech nominałów zapewnia optymalne wydawanie reszty, zminimalizowanie ilości czynności obsługi i skraca czas oczekiwania. Zastosowanie czterech nominałów banknotów pozwala również na zwrot gotówki według normy ATM (Automated Teller Machine – czyli bankomat).
  • Urządzenie zapewnia przechowywanie całego  utargu na koniec dnia w jednej zamykanej kasie, a informacje o utargu zapisane są w danych audytowych.
BNR (Banknote Recycler) daje solidne i innowacyjne rozwiązania problemów związanych z operacjami gotówkowymi na każdym ich etapie. Zapewnia on również najwyższy poziom bezpieczeństwa środków pieniężnych i umożliwia śledzenie rachunkowości. W ten sposób znacznie ogranicza się wykonywanie zbędnych czynności i narażenie środków pieniężnych na kradzież. Dzięki czterem dyspenserom BNR zmniejsza konieczną wielkość pogotowia kasowego przez:
  • Zmniejszenie nawet o 90% wymaganych środków pieniężnych do uruchomienia urządzenia w porównaniu z systemem, w którym gotówka jest osobno przyjmowana i w osobnym urządzeniu wydawana.
  • Ogranicza o 50% wartość gotówki niezbędnej do obsługi i ułatwia zamknięcie procesu zarządzania gotówką.

Rozwiązanie za pomocą BNR (Banknote Recycler) całości procesu operacji gotówkowych.

W obecnych środowiskach sprzedaży detalicznej księgowanie przepływów pieniężnych od konsumenta do sprzedawcy detalicznego jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem.  Proces ten, nazywany „zarządzanie gotówką” lub „proces obsługi gotówkowej”, jest poważnym wyzwaniem i kosztowną koniecznością dla punktów sprzedaży detalicznej. Dokonano wielu prób w celu opracowania procedur, które łączą poszczególne wydarzenia z procesu obsługi gotówkowej i zapewnienia możliwości księgowania na każdym etapie. Niestety, pomimo tych wysiłków zawsze istnieje ryzyko strat. Straty te mogą wystąpić wskutek wielu działań ludzkich, a także niedociągnięć przy przechowywaniu środków pieniężnych. Dalsze źródła strat to zbędne czynności i kroki przy księgowaniu powodujące straty czasu.


Załadunek, opróżnianie i uzgodnienie środków pieniężnych, przepływy pieniężne, bankowanie i opłaty związane z CIT, działania w zakresie bezpieczeństwa środków pieniężnych ich przechowywania, kradzieży i błędów obciążają wynik finansowy przedsięwzięcia. Do niedawna nie było odpowiednich metod prowadzenia sklepu automatycznego, który byłby opłacalny, a przy tym bezpieczny i łatwy w użyciu.

BNR jest zaproponowanym przez MEI solidnym i innowacyjnym rozwiązaniem problemów związanych z całością obsługi gotówki w punkcie sprzedaży detalicznej. BNR (Bank Note Recycler – Akceptor Banknotów z Wydawaniem Reszty) został zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić wykonywanie wszystkich potrzebnych operacji gotówkowych w sposób w pełni automatyczny i bezpieczny. Całkowicie nowym rozwiązaniem jest specjalna zamykalna kaseta, umożliwiająca przyjmowanie czterech nominałów banknotów, a także ich wypłacanie, natomiast zastosowane metody księgowania operacji gotówkowych w BNR dają możliwość zarządzania środkami pieniężnymi od uruchomienia urządzenia aż po wypłatę należności podatkowych.

Sprawdzenie początkowego stanu gotówki w zamkniętej kasecie inicjuje system, sprawdzenie to jest dokonywane za pomocą zaawansowanych technologii rozpoznawania. Codzienne transakcje gotówkowe są zoptymalizowane i uproszczone dzięki zastosowaniu pojedynczego urządzenia, które przyjmuje gotówkę od klienta i zapewnia środki do wydawania reszty w kolejnych operacjach. Stan środków pieniężnych na zakończenie dnia wykazywany jest w formie elektronicznej i bezpiecznie przechowywany w jednej odpowiednio zabezpieczonej kasie. BNR także znacznie redukuje niezbędną całkowitą ilość gotówki w systemie w porównaniu do obecnie stosowanej technologii w kasach samoobsługowych.  

Początkowy stan gotówki jest zminimalizowany poprzez stosowanie recyklingu gotówki. Ilość małych banknotów jest obniżona przez zoptymalizowane algorytmy wydawania reszty.  Udostępnienie funkcji zwrotu gotówki umożliwia również obniżenie pogotowia kasowego na koniec dnia, umożliwiając również konsumentom przelew z konta na rachunek sklepu, a także wypłatę gotówki z wykorzystaniem BNR. BNR zapewniając zamknięty system obiegu środków pieniężnych, zapewnia niespotykany dotąd poziom bezpieczeństwa środków pieniężnych i możliwość śledzenia operacji księgowych, co znacznie ogranicza ilość zbędnych operacji gotówkowych i zbędnych czynności. Dzięki temu proces zarządzania środkami pieniężnymi ulega znacznemu uproszczeniu, a dzięki obniżce kosztów zwiększa się rentowność przedsiębiorstwa wykorzystującego BNR.